Total subdiviziuni: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
269 unități / 237 persoane unice / 20 înregistrări / 46 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrație 5 5 5 5 5 5
2 Laboratorul Genetica Rezistenței Plantelor 18 16 17 14 5 11 15.75 5 14 13
3 Labaratorul Plante Aromatice și Medicinale 15 14.75 13 12 5 9.75 13.75 5 12 9
4 Laboratorul Genetica Moleculară 10 9.5 9 10 1 8.5 8.5 1 10 8
5 Laboratorul Resurse Genetice Vegetale 16 13.25 10 14 3 10.25 10 3 14 8
6 Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole și Maturarea Fructelor 13 12.25 11 11 1.25 11 11.25 2 12 11
7 Labaratorul Prognoze și Analize Fitosanitare 7 7.75 6 6 1 6.75 6.75 1 7 6
8 Labaratorul Protecție Integrată a Plantelor 14 14.75 14 12 3 11.75 13.25 4 12 12
9 Laboratorul Fitofarmacie și Ecotoxicologie 13 16 13 9 5 11 14 5 9 9
10 Laboratorul Entomologie și Biocenologie 7 8 7 6 2 6 8 2 6 6
11 Laboratorul Biotehnologii Vegetale 18 15.5 14 13 5.5 10 13.25 6 13 10
12 Laboratorul Genetica Aplicată 18 19.5 17 11 9.25 10.25 17.25 8 11 11
13 Laboratorul Biochimia Plantelor 10 13.25 10 8 3.75 9.5 10.5 4 8 8
14 Laboratorul Bioreglatori Naturali 7 9 7 6 2 7 8 2 6 6
15 Laboratorul Fitopatologie și Biotehnologie 16 18 15 12 5.5 12.5 16.25 6 12 12
16 Baza Științifică Experimentală și Dezvoltare Tehnologică 14 19.75 13 19.75 13 14
17 Serviciul de deservire și gospodărie 34 38.75 30 38.75 30 34
18 Serviciul Finațe și Contabilitate 6 6 6 6 6 6
19 Serviciul relații internaționale, transfer tehnologic, brevetare 8 4 2 4 1 8
20 Serviciul personal, juridic, cancelaria și securitatea muncii 9 8 5 8 5 9
Total 258 269 224 144 133.75 135.25 226.5 130 146 129