56.75 unități / 48 persoane unice / 4 înregistrări / 28 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul de deservire și gospodărie 34 38.75 30
2 Serviciul Finațe și Contabilitate 6 6 6
3 Serviciul relații internaționale, transfer tehnologic, brevetare 8 4 2
4 Serviciul personal, juridic, cancelaria și securitatea muncii 9 8 5
Total 57 56.75 43 0