Institutul de Fizică Aplicată, tip subdiviziune: Serviciu
41.5 unități / 47 persoane unice / 6 înregistrări / 21 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul Finanțe și Contabilitate 5 5 5
2 Serviciul Resurse Umane 4 4 4
3 Serviciul Achiziții Publice 4 2.5 1
4 Serviciul Deservire Inginerească și Gospodărie 25 22 21
5 Redacția Revistei EOM/SIAE 6 6 5
6 Serviciul Brevete și Transfer Tehnologic 4 2 1
Total 48 41.5 37 0