Total subdiviziuni: Institutul de Fizică Aplicată
193.25 unități / 196 persoane unice / 16 înregistrări / 32 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administarție 3 3 3 3 3 3
2 Laboratorul Fotonică Cunatică 13 13 12 13 3.5 9.5 10 6 9 8
3 Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan" 20 20 17 19 1.5 18.5 17.25 2 19 17
4 Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” 19 18 17 18 3 15 15.5 5 18 16
5 Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică 25 25.5 20 22 2.5 23 19.5 3 23 19
6 Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului ″Tadeusz Malinowski″ 19 17.5 18 16 2.5 15 16.5 4 16 16
7 Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș" 13 12.75 13 10 1.75 11 10.75 4 11 11
8 Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice 9 8 7 9 0.5 7.5 6 1 9 7
9 Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia" 13 10 7 12 1.5 8.5 6 3 12 7
10 Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice 26 24 25 21 5 19 23.25 7 21 25
11 Serviciul Finanțe și Contabilitate 5 5 5 5 5 5
12 Serviciul Resurse Umane 4 4 4 4 4 4
13 Serviciul Achiziții Publice 4 2.5 1 2.5 1 4
14 Serviciul Deservire Inginerească și Gospodărie 25 22 21 22 19.5 25
15 Redacția Revistei EOM/SIAE 6 6 5 6 4.5 6
16 Serviciul Brevete și Transfer Tehnologic 4 2 1 2 0.5 4
Total 208 193.25 176 140 66.25 127 162.25 86 138 126