Institutul de Fizică Aplicată, tip subdiviziune: Laborator
148.75 unități / 156 persoane unice / 9 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Fotonică Cunatică 13 13 12 13
2 Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan" 20 20 17 19
3 Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” 19 18 17 18
4 Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică 25 25.5 20 22
5 Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului ″Tadeusz Malinowski″ 19 17.5 18 16
6 Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș" 13 12.75 13 10
7 Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice 9 8 7 9
8 Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia" 13 10 7 12
9 Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice 26 24 25 21
Total 157 148.75 136 140