2 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul Relații Internaționale și Transfer Tehnologic 1 2 1 1
Total 1 2 1 1