Total subdiviziuni: Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
17.75 unități / 24 persoane unice / 8 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Laboratorul Limfologie 3 2.25 3 3 0.5 1.75 2.25 1 3 3
2 Laboratorul Microbiologia şi Morfologia tuberculozei 4 2 3 4 0.25 1.75 1.75 1 4 3
3 Laboratorul Boli nespecifice ale aparatului respirator 4 1 4 4 1 1 4 4
4 Laboratorul Evoluția tuberculozei și Genetică umană 4 4 4 4 0.75 3.25 4 1 4 4
5 Laboratorul Imunologie şi Alergologie 6 4 6 6 0.5 3.5 4 1 6 6
6 Laboratorul Managementul şi monitoringul tuberculozei 2 1.5 1 2 1.5 0.5 2 1
7 Serviciul Relații Internaționale și Transfer Tehnologic 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
8 Nu sunt date 1 1 1 1 1 1
Total 25 17.75 23 24 4 13.75 16.5 6 24 22