15.75 unități / 23 persoane unice / 7 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Limfologie 3 2.25 3 3
2 Laboratorul Microbiologia şi Morfologia tuberculozei 4 2 3 4
3 Laboratorul Boli nespecifice ale aparatului respirator 4 1 4 4
4 Laboratorul Evoluția tuberculozei și Genetică umană 4 4 4 4
5 Laboratorul Imunologie şi Alergologie 6 4 6 6
6 Laboratorul Managementul şi monitoringul tuberculozei 2 1.5 1 2
7 Nu sunt date 1 1 1
Total 24 15.75 22 23