6.25 unități / 11 persoane unice / 2 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laborator mașini pentru protecția plantelor 6 3 6
2 Laborator mijloace tehnice și surse regenerabile de energie 6 3.25 6
Total 12 6.25 0 12