Total subdiviziuni: Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro", Î.S.
9.75 unități / 16 persoane unice / 6 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Secția tehnologii, mașini și utilaje 1 0.5 1 0.5 1
2 Centrul experimental de transfer tehnologic și producere 3 1.5 3 1.5 3
3 Laborator mașini pentru protecția plantelor 6 3 6 3 6
4 Laborator mijloace tehnice și surse regenerabile de energie 6 3.25 6 3.25 6
5 Secția tehnologii informaționale și sisteme în agricultură 1 0.5 1 0.5 1
6 Secția marcheting și aprovizionare 2 1 2 1 2
Total 19 9.75 0 19 0 9.75 0 0 19 0