1.5 unități / 3 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul experimental de transfer tehnologic și producere 3 1.5 3
Total 3 1.5 0 3