2 unități / 4 persoane unice / 3 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secția tehnologii, mașini și utilaje 1 0.5 1
2 Secția tehnologii informaționale și sisteme în agricultură 1 0.5 1
3 Secția marcheting și aprovizionare 2 1 2
Total 4 2 0 4