50 unități / 48 persoane unice / 5 înregistrări / 28 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul Transfer tehnologic, Economie şi Relaţii internaţionale (Marketing) 6 5.5 6
2 Serviciul Finanţe şi Contabilitate 8 8 8
3 Serviciul Cadre, Arhivă şi Juridică (Resurse Umane) 4 3.5 4
4 Serviciul Deservire şi Gospodărire str. Vierul 59 24 27.5 24
5 Serviciul Deservire şi Gospodărire str.Costiujeni 14 6 5.5 5
Total 48 50 47 0