Total subdiviziuni: Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
193.1 unități / 217 persoane unice / 26 înregistrări / 43 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrație 4 4 4 4 4 4
2 Laboratorul Genofond şi Ameliorare a Viţei de vie 13 8.5 9 11 1.75 6.75 7 2 11 7
3 Laborator Ecologie şi Proiectare 4 3 4 4 3 2.5 4 4
4 Laboratorul Virusologie şi Control fitosanitar al viţei de vie 15 14.75 14 6 9 5.75 13.5 9 6 5
5 Laboratorul Imunologie şi Protecţia Viţei de vie 9 7 8 6 2.25 4.75 6.5 3 6 6
6 Laboratorul Oenologie, VDO şi Băuturi tari 9 6.75 7 6 1.25 5.5 5.25 2 7 6
7 Laboratorul Biotehnologii şi Microbiologia vinului 10 8.5 6 8 1.75 6.75 6.25 2 8 5
8 Laboratorul Standardizare şi Expertiză 5 3.5 3 5 3.5 2.75 5 3
9 Laboratorul Genofond şi Ameliorarea plantelor pomicole 14 11.1 13 13 0.75 10.35 10 1 13 13
10 Laboratorul Pepinierit şi Tehnologii moderne în Pomicultură 8 6 6 7 0.75 5.25 4.75 1 7 5
11 Laboratorul Căpşun şi Arbuşti fructiferi 4 2.75 2 3 0.75 2 1.75 1 3 1
12 Laboratorul Virusologie, Control fitosanitar şi Protecţia plantelor pomicole 13 10.5 11 10 2 8.5 9 3 10 9
13 Laboratorul Biochimie şi Fiziologie plantelor pomicole 8 9 8 6 2.5 6.5 8.5 3 6 7
14 Laboratorul Ameliorarea şi Tehnologii în Legumicultura şi cartof 16 12 10 16 12 9 16 10
15 Laboratorul Tehnologia produselor alimentare 16 9.5 15 11 9.5 9 16
16 Laboratorul Verificarea calităţii produselor alimentare 10 6.5 10 7 6.5 6.5 10
17 Grupul Menţinerea Genofondului Viticol 5 5 5 5 5 5
18 Laboratorul Pepinierit şi Tehnologii moderne viticole 11 7.25 10 8 2.5 4.75 7 3 8 7
19 Laboratorul Ecologie şi Proiectare 1 1 1 1 1 1
20 Grupul Protecţia plantelor pomicole 4 3 3 2 1.75 1.25 2.75 2 2 1
21 Serviciul Transfer tehnologic, Economie şi Relaţii internaţionale (Marketing) 6 5.5 6 5.5 5.5 6
22 Serviciul Finanţe şi Contabilitate 8 8 8 8 8 8
23 Serviciul Cadre, Arhivă şi Juridică (Resurse Umane) 4 3.5 4 3.5 3.5 4
24 Serviciul Deservire şi Gospodărire str. Vierul 59 24 27.5 24 27.5 26.5 24
25 Serviciul Deservire şi Gospodărire str.Costiujeni 14 6 5.5 5 5.5 5 6
26 Laboratorul Verificarea calităţii producţiei alcoolice 4 3.5 3 4 3.5 2.75 4 3
Total 231 193.1 199 133 103 90.1 173.25 116 116 92