8 unități / 9 persoane unice / 2 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Grupul Menţinerea Genofondului Viticol 5 5 5
2 Grupul Protecţia plantelor pomicole 4 3 3 2
Total 9 8 8 2