131.1 unități / 161 persoane unice / 18 înregistrări / 14 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Genofond şi Ameliorare a Viţei de vie 13 8.5 9 11
2 Laborator Ecologie şi Proiectare 4 3 4 4
3 Laboratorul Virusologie şi Control fitosanitar al viţei de vie 15 14.75 14 6
4 Laboratorul Imunologie şi Protecţia Viţei de vie 9 7 8 6
5 Laboratorul Oenologie, VDO şi Băuturi tari 9 6.75 7 6
6 Laboratorul Biotehnologii şi Microbiologia vinului 10 8.5 6 8
7 Laboratorul Standardizare şi Expertiză 5 3.5 3 5
8 Laboratorul Genofond şi Ameliorarea plantelor pomicole 14 11.1 13 13
9 Laboratorul Pepinierit şi Tehnologii moderne în Pomicultură 8 6 6 7
10 Laboratorul Căpşun şi Arbuşti fructiferi 4 2.75 2 3
11 Laboratorul Virusologie, Control fitosanitar şi Protecţia plantelor pomicole 13 10.5 11 10
12 Laboratorul Biochimie şi Fiziologie plantelor pomicole 8 9 8 6
13 Laboratorul Ameliorarea şi Tehnologii în Legumicultura şi cartof 16 12 10 16
14 Laboratorul Tehnologia produselor alimentare 16 9.5 15 11
15 Laboratorul Verificarea calităţii produselor alimentare 10 6.5 10 7
16 Laboratorul Pepinierit şi Tehnologii moderne viticole 11 7.25 10 8
17 Laboratorul Ecologie şi Proiectare 1 1 1
18 Laboratorul Verificarea calităţii producţiei alcoolice 4 3.5 3 4
Total 170 131.1 140 131