7 unități / 8 persoane unice / 3 înregistrări / 4 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Stațiunea Experimentală Cahul 1 0.5 1
2 Stațiunea Experimentală Căușeni 1 0.5 1
3 Stațiunea Experimentală Ivancea 6 6 6
Total 8 7 8 0