Total subdiviziuni: Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”
60.75 unități / 66 persoane unice / 13 înregistrări / 24 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrare 2 2 2 2 2 2
2 Laboratorul Pedologie și Protecția Solului 6 4.75 5 3 3 1.75 3.5 4 3 1
3 Laboratorul Ameliorarea solului 12 11 11 8 4 7 9.75 5 8 6
4 Laboratorul Agrochimie 15 12.75 14 12 4 8.75 12.5 4 11 10
5 Laboratorul Radiologie și Expertiză nucleară 7 6 6 4 6 5.5 7
6 Laboratorul Tehnologii Informaționale PA 4 2.75 2 3 0.75 2 1.75 1 3 1
7 Serviciu Suport tehnologic 12 9.5 6 9.5 6 12
8 Serviciul Resurse Umane 1 1 1 1 1 1
9 Serviciul Cancelarie, Bibliotecă, Arhivă 2 1 1 1 0.5 2
10 Stațiunea Experimentală Cahul 1 0.5 1 0.5 0.5 1
11 Stațiunea Experimentală Căușeni 1 0.5 1 0.5 0.5 1
12 Stațiunea Experimentală Ivancea 6 6 6 6 6 6
13 Direcție domeniul financiar 3 3 3 3 3 3
Total 72 60.75 59 30 41.25 19.5 52.5 49 25 18