11.5 unități / 15 persoane unice / 3 înregistrări / 10 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciu Suport tehnologic 12 9.5 6
2 Serviciul Resurse Umane 1 1 1
3 Serviciul Cancelarie, Bibliotecă, Arhivă 2 1 1
Total 15 11.5 8 0