37.25 unități / 41 persoane unice / 5 înregistrări / 8 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Pedologie și Protecția Solului 6 4.75 5 3
2 Laboratorul Ameliorarea solului 12 11 11 8
3 Laboratorul Agrochimie 15 12.75 14 12
4 Laboratorul Radiologie și Expertiză nucleară 7 6 6 4
5 Laboratorul Tehnologii Informaționale PA 4 2.75 2 3
Total 44 37.25 38 30