Academia de Studii Economice a Moldovei, tip subdiviziune: Serviciu
0.75 unități / 2 persoane unice / 2 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Marketing și Comunicare 1 0.25
2 Serviciul Știință 1 0.5
Total 2 0.75 0 0