Total subdiviziuni: Academia de Studii Economice a Moldovei
16.75 unități / 42 persoane unice / 17 înregistrări / 13 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare 6 3 1 5 3 0.25 6 1
2 Departamentul Teorie şi Politici Economice 1 0.25 1 1 0.25 0.25 1 1
3 Departamentul Management și Antreprenoriat 1 0.5 1 0.5 1
4 Departamentul Business Internaţional 3 1 3 1 3
5 Departamentul Econometrie şi Statistică Economică 2 0.5 2 0.5 2
6 Departamentul Finanţe şi Asigurări 1 0.25 1 0.25 1
7 Departamentul Investiţii şi Activitate Bancară 2 0.75 2 0.75 2
8 Departamentul Marketing şi Logistică 2 0.75 2 0.75 2
9 Școlala doctorală ASEM 4 2 1 4 2 1 4 1
10 Secția Resurse Umane 1 0.5 0.5 1
11 Marketing și Comunicare 1 0.25 0.25 1
12 Serviciul Știință 1 0.5 0.5 1
13 Rectorat 1 0.25 0.25 1
14 Secția Contabilitate 1 0.25 0.25 1
15 Secția Planificare Economică și Finanțe 2 0.5 0.5 2
16 Direcția de Tehnologii Informaționale 1 0.5 0.5 1
17 Nu sunt date 13 5 13 5 13
Total 43 16.75 3 34 2.75 14 1.5 8 35 3