Academia de Studii Economice a Moldovei, tip subdiviziune: Bibliotecă
2 unități / 4 persoane unice / 1 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Școlala doctorală ASEM 4 2 1 4
Total 4 2 1 4