Academia de Studii Economice a Moldovei, tip subdiviziune: Direcția
0.5 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Direcția de Tehnologii Informaționale 1 0.5
Total 1 0.5 0 0