Academia de Studii Economice a Moldovei, tip subdiviziune: Administrația
0.25 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Rectorat 1 0.25
Total 1 0.25 0 0