Academia de Studii Economice a Moldovei, tip subdiviziune: Departament
12 unități / 31 persoane unice / 9 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare 6 3 1 5
2 Departamentul Teorie şi Politici Economice 1 0.25 1 1
3 Departamentul Management și Antreprenoriat 1 0.5 1
4 Departamentul Business Internaţional 3 1 3
5 Departamentul Econometrie şi Statistică Economică 2 0.5 2
6 Departamentul Finanţe şi Asigurări 1 0.25 1
7 Departamentul Investiţii şi Activitate Bancară 2 0.75 2
8 Departamentul Marketing şi Logistică 2 0.75 2
9 Nu sunt date 13 5 13
Total 31 12 2 30