Academia de Studii Economice a Moldovei, tip subdiviziune: Secție
1.25 unități / 4 persoane unice / 3 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secția Resurse Umane 1 0.5
2 Secția Contabilitate 1 0.25
3 Secția Planificare Economică și Finanțe 2 0.5
Total 4 1.25 0 0