11 unități / 11 persoane unice / 2 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul finanțe și contabilitate 5 5 5
2 Serviciul personal, juridic, cancelaria și etc. 6 6 6
Total 11 11 11 0