Total subdiviziuni: Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
120.5 unități / 117 persoane unice / 18 înregistrări / 36 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Administrația 4 4 4 4 4 4
2 Grupa culturilor cerealiere 10 11 10 6 10 1 11 10 1 1
3 Brigada de tractoare 10 9.5 10 9.5 9.5 10
4 Laboratorul de protecţie a plantelor 16 16 16 7 15 1 16 15 1 1
5 Serviciul finanțe și contabilitate 5 5 5 5 5 5
6 Serviciul personal, juridic, cancelaria și etc. 6 6 6 6 6 6
7 Parcul auto 9 8 7 8 7 9
8 Punctul medical 1 1 1 1 1 1
9 Grupa pază 19 19.5 19 19.5 19 19
10 Grupa agrochimie 2 2 2 2 2 2
11 Grupa culturilor leguminoase 11 11 11 4 11 11 11
12 Grupa floarea soarelui 5 6 5 2 5 1 6 5 1 1
13 Grupa aprecierea calității producției 5 4.5 5 2 4.5 4.5 5
14 Grupa asolamente 4 4 4 4 4 4
15 Grupa irigare 4 2.5 1 2.5 1 4
16 Grupa experienților polifactoriale 1 1 1 1 1 1
17 Grupa sfeclei de zahăr 1 1 1 1 1 1
18 Nu sunt date 9 8.5 8 9 8.5 8 9 8
Total 122 120.5 116 30 109 11.5 117 112 12 11