62.5 unități / 59 persoane unice / 10 înregistrări / 11 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Grupa culturilor cerealiere 10 11 10 6
2 Grupa pază 19 19.5 19
3 Grupa agrochimie 2 2 2
4 Grupa culturilor leguminoase 11 11 11 4
5 Grupa floarea soarelui 5 6 5 2
6 Grupa aprecierea calității producției 5 4.5 5 2
7 Grupa asolamente 4 4 4
8 Grupa irigare 4 2.5 1
9 Grupa experienților polifactoriale 1 1 1
10 Grupa sfeclei de zahăr 1 1 1
Total 62 62.5 59 14