24.5 unități / 25 persoane unice / 2 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul de protecţie a plantelor 16 16 16 7
2 Nu sunt date 9 8.5 8 9
Total 25 24.5 24 16