18.5 unități / 20 persoane unice / 3 înregistrări / 11 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Brigada de tractoare 10 9.5 10
2 Parcul auto 9 8 7
3 Punctul medical 1 1 1
Total 20 18.5 18 0