29.75 unități / 47 persoane unice / 7 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Bovinelor 6 4 4 6
2 Laboratorul Biotehnologii în Reproducţie şi Transfer de Embrioni 8 8.25 5 8
3 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Ovinelor și Caprinelor 9 4.25 4 9
4 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Păsărilor 11 3.75 11
5 Laboratorul Nutriţie şi Tehnologii Furajere 4 2.25 3 4
6 Laboratorul Metode de Profilaxie și Combatere a Maladiilor 5 4 4 5
7 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Suinelor 5 3.25 2 5
Total 48 29.75 22 48