Total subdiviziuni: Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
29.75 unități / 47 persoane unice / 7 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Bovinelor 6 4 4 6 4 3.5 6 4
2 Laboratorul Biotehnologii în Reproducţie şi Transfer de Embrioni 8 8.25 5 8 8.25 6 8 7
3 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Ovinelor și Caprinelor 9 4.25 4 9 4.25 2.5 9 4
4 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Păsărilor 11 3.75 11 3.75 11
5 Laboratorul Nutriţie şi Tehnologii Furajere 4 2.25 3 4 2.25 1.75 4 3
6 Laboratorul Metode de Profilaxie și Combatere a Maladiilor 5 4 4 5 4 3.5 5 4
7 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Suinelor 5 3.25 2 5 3.25 1.5 5 3
Total 48 29.75 22 48 0 29.75 18.75 0 48 25