Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 326 50 82 62 58 31 31 12
2 din care femei 193 38 49 39 26 10 16 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 209 21 47 44 46 28 25 12
4 din care femei 123 18 27 30 22 10 16 4
5 Cumulanzi externi 139 30 38 20 21 8 10 2
6 din care femei 79 20 24 11 7 1 2
7 inclusiv cercetători 324 50 81 62 58 30 31 11
8 din care femei 193 38 49 39 26 10 16 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 55 1 10 21 20 14 7
10 din care femei 16 4 6 5 5 2
11 doctor în ştiinţe 132 4 25 41 43 13 19 4
12 din care femei 65 2 13 23 21 3 10 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 27 1 6 15 5 5 1
14 din care femei 10 5 5 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 67 1 5 17 26 13 16 4
16 din care femei 29 1 1 12 9 3 7
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 1 2 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 22 2 9 11 6 6
20 din care femei 8 1 3 4 3 2
21 Doctoranzi 75 22 33 10 4 1 3
22 din care femei 46 16 18 7 1 1 1
23 Conducători de doctorat 22 1 7 12 8 5
24 din care femei 8 3 4 2 2
157.5 unități / 326 persoane unice / 372 înregistrări / 7 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Prisacari Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-03-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
2
7
2 Baraneţchi Iana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1986 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
1
1
3 Leu Elena
IBN
04-08-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

4 Guranda Diana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-08-1976 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-10-2021 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

22
5 Cobîleţchi Sergiu
IBN
Identificator
13-11-1960 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05

2
6 Gudumac Eva
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-05-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
2
11
7 Spinei Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-07-1967 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
2
11
8 Railean Silvia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-11-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
4
8
9 Bernic Jana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-01-1967 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
2
27
10 Danilov Lucian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-03-1963 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.8007.06

4
11 Litovcenco Anatolii
IBN
05-07-1964 Doctor Habilitat Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
9
12 Ababii Polina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.8007.06

6
13 Golban Rodica
IBN
Identificator
19-06-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
4
10
14 Leanca Angela
IBN
03-02-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-04-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
2
15 Lisiţa Natalia
IBN
20-06-1978 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
4
7
16 Livşiţ Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
14-01-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

3
17 Poştaru Cristina
IBN
IdentificatorIdentificator
07-02-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
3
18 Profire Liliana
IBN
Identificator
26-04-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

2
19 Sandrosean Argentina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-12-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

2
20 Cotoneţ Larisa
IBN
16-09-1963 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 01-08-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06

1 - 20 of 372