Universitatea de Stat din Moldova
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 247 19 30 52 25 47 26 23
2 din care femei 127 11 19 35 11 13 9 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 191 15 23 39 20 42 19 23
4 din care femei 96 7 15 26 10 12 8 5
5 Cumulanzi externi 95 8 13 21 9 19 13 5
6 din care femei 49 5 9 16 3 3 3
7 inclusiv cercetători 247 19 30 52 25 47 26 23
8 din care femei 127 11 19 35 11 13 9 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 36 10 4 18 9 9
10 din care femei 14 6 1 6 4 2
11 doctor în ştiinţe 134 11 22 43 14 20 15 6
12 din care femei 75 7 14 29 6 4 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 18 6 3 8 6 5
14 din care femei 7 3 2 2 3 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 68 4 25 10 17 12 4
16 din care femei 39 3 17 5 7 5 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 24 2 2 15 5 9
20 din care femei 9 1 1 5 2 2
21 Doctoranzi 35 6 5 6 1 1 1
22 din care femei 16 3 3 4
23 Conducători de doctorat 4 2 1 1 2
24 din care femei 1 1 2
128.75 unități / 247 persoane unice / 259 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sprincean Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-12-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
4
9
2 Paladi Florentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
2
7
3 Borsuc Alexandru
IBN
20-03-1944 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05

4 Lozovanu Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
27-10-1954 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
1
1
5 Jalencu Marian
IBN
IdentificatorIdentificator
02-06-1970 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-10-2021 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05
1
2
6 Ulian Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
23-04-1957 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

7 Ganea Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-07-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-10-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

8 Cojocaru Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

5
9 Buzdugan Adriana
IBN
IdentificatorIdentificator
26-11-1984 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

2
10 Luşmanschi (Morari) Galina
IBN
Identificator
00-00-1976 Cercetător științific - E6022 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.7007.15

3
11 Dumbrăveanu Dorin
IBN
Identificator
31-03-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
7
7
12 Tumanova Daria
IBN
Identificator
10-03-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23

4
13 Roscov-Arcan Elena
IBN
Identificator
25-07-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
1
2
14 Budeanu Mihail
IBN
Identificator
02-12-1953 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
6
6
15 Pîrţu Igor
IBN
Identificator
14-10-1959 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
5
5
16 Croitoru Ion
IBN
Identificator
20-03-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 20-11-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
5
5
17 Railean Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
09-08-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23

1
18 Druţa Adriana
IBN
Identificator
13-12-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ EUA USM 20.80009.7007.23
6
18
19 Bogatu Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCŞ FTFPEFA USM 20.80009.1606.08
1
1
20 Mărgărint Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCŞ FTFPEFA USM 20.80009.1606.08

1 - 20 of 259