Universitatea de Stat din Moldova
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 95 7 7 13 14 11 13 5
2 din care femei 60 5 4 11 8 7 10 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 83 6 7 10 10 9 11 4
4 din care femei 53 4 4 8 7 7 10 3
5 Cumulanzi externi 18 1 1 4 5 4 4 1
6 din care femei 10 1 1 4 1 1 1
7 inclusiv cercetători 33 5 2 6 9 6 8 2
8 din care femei 20 4 2 6 4 3 5 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 9 1 3 4 4 2
10 din care femei 7 1 3 3 3 2
11 doctor în ştiinţe 29 3 3 11 6 2 5
12 din care femei 20 2 2 10 3 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 2 1
14 din care femei 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 12 3 3 4 6
16 din care femei 7 2 2 2 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 3 2 1
20 din care femei 2 2 1 1
21 Doctoranzi 8 2 1 1
22 din care femei 5 2
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1 1
51.75 unități / 95 persoane unice / 96 înregistrări / 17 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cojocaru Ludmila D.
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-03-1970 Doctor Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 SMACPEȘ USM instituțional 2
2 Chiriţa Arcadii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1964 Doctor Șef laborator - E6034 1 titular 02-01-2020 LCŞ FSD USM instituțional 5
3 Potlog Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1958 Doctor conf.univ.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul 02-01-2020 LCȘ MAAO USM instituțional 8
4 Ciursin Andrei
IBN
Identificator
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 02-01-2020 LCȘ MABT USM instituțional 9
5 Zanoci Aurel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1967 Doctor conf.univ.
Șef centru - E6023 0.5 cumul intern 02-01-2020 CA USM instituțional 12
6 Ulian Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
23-04-1957 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Șef centru - E6023 0.5 titular 03-01-2022 CCȘ DDPE USM instituțional
7 Borsuc Alexandru
IBN
20-03-1944 Șef laborator - E6011 0.5 titular 02-01-2022 LCȘ FMMSC USM instituțional
8 Perjan Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Șef laborator - E6011 0.25 cumul intern 03-01-2022 LCȘ MFA USM instituțional 1
9 Bacalov Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
03-10-1977 Doctor conf.univ.
Specialist principal - E6025 0.5 cumul intern 03-01-2022 LCȘ EUA USM instituțional 18
10 Ţurcanu Carolina
IBN
Identificator
23-04-1973 Doctor Șef centru - E6023 0.5 cumul intern 02-01-2020 CCȘ PES USM instituțional 5
11 Aramă Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-03-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Șef laborator - E6011 0.5 titular 02-01-2020 LCŞ DPCeG USM instituțional 7
12 Creţu Raisa
IBN
Identificator
13-08-1959 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SMACPEȘ USM instituțional
13 Burciu Stela 17-03-1974 Specialist principal - E6025 1 titular 02-01-2020 CA USM instituțional
14 Cojocaru Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
28-10-1975 Doctor conf.univ.
Specialist principal - E6025 0.5 cumul intern 02-01-2020 CCȘ PES USM instituțional
15 Chiriac Margareta 00-00-1967 Specialist superior - E6030 0.5 cumul intern 02-01-2020 CCȘ PES USM instituțional
16 Ungureanu Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-06-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Specialist - E6031 0.5 cumul 02-01-2020 CCF "E. Coşeriu" USM instituțional 4
17 Varzari Elena
IBN
Identificator
02-06-1975 Doctor Specialist - E6031 0.5 cumul intern 02-01-2020 CCF "E. Coşeriu" USM instituțional 2
18 Spoială Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
18-01-1968 - 0.5 cumul intern 02-01-2020 LCŞ FSD USM instituțional
19 Eni Mihaela
IBN
Identificator
28-04-1994 - 1 titular 04-01-2021 LCȘ F USM instituțional 1
20 Albert Boris
IBN
00-00-1950 - 0.25 titular 02-01-2020 LCȘ CETCM USM instituțional
1 - 20 of 96