Institutul de Științe ale Educației
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 37 4 9 7 7 9
2 din care femei 31 4 9 7 3 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 19 4 4 4 5 4
4 din care femei 15 4 4 4 2 4
5 Cumulanzi externi 19 6 3 2 5
6 din care femei 17 6 3 1 4
7 inclusiv cercetători 37 4 9 7 7 9
8 din care femei 31 4 9 7 3 8
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 1 3 2 5
10 din care femei 6 1 1 3 1 4
11 doctor în ştiinţe 24 4 4 6 5 7
12 din care femei 20 4 4 6 2 6
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 3 1 3
14 din care femei 5 1 3 1 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 13 2 4 4 3 4
16 din care femei 11 2 4 4 1 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 1 1 3 3
20 din care femei 3 1 1 1 2
21 Doctoranzi 6 3
22 din care femei 6 3
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
23 unități / 37 persoane unice / 42 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cosumov Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
11-09-1982 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 nu e cunoscut 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
1
5
2 Batog Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-06-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
3
3 Lungu Tatiana
IBN
Identificator
00-00-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10

3
4 Franţuzan Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1981 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

4
5 Bâlici Veronica
IBN
Identificator
02-10-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

3
6 Callo Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-12-1955 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
5
7 Morari Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-06-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-02-2020 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

3
8 Simion Crenguţa
IBN
Identificator
12-03-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-02-2020 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

2
9 Ursu Zinaida
IBN
Identificator
00-00-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

2
10 Țîbuleac (Vivdici) Ana
IBN
Identificator
00-00-1979 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

1
11 Raileanu Alina
IBN
Identificator
08-05-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 14-03-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

1
12 Franţuzan Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1981 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-03-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

4
13 Andrieş Vasile
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
2
6
14 Perliman Victoria
IBN
Identificator
28-04-1973 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2022 31-08-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
3
15 Groza (Verdeş) Angela
IBN
Identificator
03-12-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 14-03-2022 30-09-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

1
16 Bulduma Viorel 00-00-1974 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 14-03-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

17 Batog Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-06-1976 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-10-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
3
18 Furdui Emilia
IBN
Identificator
12-12-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
2
19 Racu Jana
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1962 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-03-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10

6
20 Racu Iulia
IBN
Identificator
13-12-1984 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
8
20
1 - 20 of 42