Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Biblioteca
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 55 1 8 4 9 13 15
2 din care femei 39 1 6 3 7 10 12
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 48 1 8 4 6 10 12
4 din care femei 35 1 6 3 5 9 11
5 Cumulanzi externi 12 2 5 4 4
6 din care femei 6 1 3 1 1
7 inclusiv cercetători 9 1 2 2 3 3
8 din care femei 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 1 2 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 2 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 3 2
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 2 1
22 din care femei 3 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
49.5 unități / 55 persoane unice / 65 înregistrări / 19 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Tomuleţ Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
15-09-1952 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 1 cumul/cumul 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 6
2 Cereteu Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
03-08-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
Bibliograf principal - F6049 2 cumul/titular/cumul 02-01-2020 SRCB BSC instituțional 3
3 Constantinov Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
02-02-1971 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1.5 cumul/titular 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 3
4 Eremia Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
01-11-1954 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 1 cumul/cumul intern/titular 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 5
5 Enciu Nicolae
IBN
Identificator
15-03-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 cumul/cumul 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional 5
6 Arnaut Lucia
IBN
13-02-1960 Bibliotecar - F6056 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
7 Boţan-Gaina Elena
IBN
26-06-1959 Bibliotecar principal - F6048 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
8 Doibani Tatiana
IBN
08-03-1964 Bibliograf principal - F6049 1.5 titular/cumul 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
9 Gheleta Ludmila
IBN
17-09-1958 Bibliograf principal - F6049 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
10 Marian Tamara
IBN
01-09-1954 Bibliotecar principal - F6048 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
11 Melnic Liliana
IBN
12-03-1971 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
12 Nigreţchi Elena 30-06-1972 Bibliograf principal - F6049 1 titular 02-01-2020 SEOȘC BSC instituțional
13 Popescul Maria
IBN
02-09-1955 Șef secție - E6010 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 SCRV BSC instituțional
14 Postarencu Maria
IBN
24-08-1957 Bibliotecar principal - F6048 1.25 titular/cumul intern 02-01-2020 SMCȘC BSC instituțional
15 Sirbu Margareta 21-02-1958 Bibliotecar - F6056 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
16 Ţurcan Eleonora 27-12-1955 Bibliograf principal - F6049 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
17 Vasilache Raisa
IBN
03-05-1957 Bibliograf principal - F6049 1 titular 02-01-2020 SRCB BSC instituțional
18 Negru Valentina
IBN
27-04-1981 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SMCȘC BSC instituțional
19 Oprea Tatiana 00-00-1968 Bibliotecar principal - F6048 1 titular 02-01-2020 SMCȘC BSC instituțional
20 Vieru Diana 27-04-1985
Bibliotecar - F6056 0.5 titular 02-01-2020 SDPRI BSC instituțional
1 - 20 of 55