Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale "Viitorul"
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 5
2 din care femei 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2
4 din care femei 1
5 Cumulanzi externi 3
6 din care femei 2
7 inclusiv cercetători 5
8 din care femei 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2 unități / 5 persoane unice / 5 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ungureanu Carolina 00-00-1981 Cercetător științific - E6022 0.5 nu e cunoscut 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

2 Enache Diana
IBN
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

3 Turcan Vadim
IBN
Identificator
00-00-1992 Cercetător științific - E6022 0.25 nu e cunoscut 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

4 Covalciuc Ana Maria 00-00-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15

5 Pîrvan Viorel 00-00-1982 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 20.80009.7007.15