Institutul de Energetică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 4 7 7 12 11 6 8
2 din care femei 13 2 1 8 1 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 39 4 6 7 11 10 5 8
4 din care femei 13 2 1 8 1 4 1
5 Cumulanzi externi 5 1 1 3 2 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 32 4 7 6 5 9 2 7
8 din care femei 8 2 1 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 12 1 2 4 5 2 4
12 din care femei 3 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 1 3 3 1 3
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
40.35 unități / 42 persoane unice / 49 înregistrări / 18 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

6
2 Anisimov Vladimir
IBN
Identificator
05-11-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
3 Şit Mikhail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1946 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
4 Comendant Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-03-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
5 Olesciuk Valentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1947 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 9
6 Juravliov Anatoli
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-05-1949
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
7 Zaiţev Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-04-1963 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6034 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 LEEEP IE instituțional 2
8 Botezatu Mihaill 18-11-1963 - 0.5 cumul 02-01-2020 SAC IE instituțional
9 Sînchetru Veronica Cercetător științific stagiar - E6026 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 SAC IE instituțional
10 Bîcova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1962 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
11 Postoronca Sveatoslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-09-1968 Director (șef) - F6002 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 1
12 Suslov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1946 Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular/cumul 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 4
13 Dupleva (Prepeliţa) Iulia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-11-1974 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
14 Robu Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-09-1972 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

15 Turcuman Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-10-1961 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 30-06-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
16 Uzun Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-03-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

17 Barcova Larisa 25-04-1962 Portar - H6184 1 titular 02-01-2020 SFC IE instituțional
18 Chiorsac Ludmila 06-08-1962 - 1 titular 02-01-2020 SFC IE instituțional
19 Golub Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
20 Kirillova Tatiana
IBN
Identificator
10-12-1965 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
1 - 20 of 42