Institutul de Energetică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 23 4 6 6 3 4 2 3
2 din care femei 4 1 1 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 4 5 6 3 4 2 3
4 din care femei 4 1 1 2 1
5 Cumulanzi externi 2 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 23 4 6 6 3 4 2 3
8 din care femei 4 1 1 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 2 2 3 1 2
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
20 unități / 23 persoane unice / 23 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

6
2 Comendant Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-03-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
3 Şit Mikhail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1946 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
4 Juravliov Anatoli
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-05-1949
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
5 Uzun Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-03-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

6 Golub Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
7 Galburâ Victor
IBN
Identificator
19-05-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

8 Soloviov Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-12-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 21-05-2020 31-10-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
9 Zaiţev Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-04-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

2
10 Colesnic Igor
IBN
05-01-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2023 31-10-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

11 Turcuman Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-10-1961 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 30-06-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
12 Dupleva (Prepeliţa) Iulia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-11-1974 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
13 Daud Vasilii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-07-1958 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
14 Robu Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-09-1972 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

15 Lupu Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-12-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
16 Caloşin Danila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-11-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

2
17 Speian Aurel
IBN
27-03-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

18 Martnos Ion
IBN
22-09-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 14-02-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

19 Uzun Galina
IdentificatorIdentificator
25-09-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

20 Donţu Ion
IBN
Identificator
12-04-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

1 - 20 of 23