Institutul de Energetică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 1 3 10 9 5 6
2 din care femei 9 1 6 1 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 1 3 9 8 4 6
4 din care femei 9 1 6 1 3 1
5 Cumulanzi externi 4 1 3 2 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 14 1 2 3 7 1 5
8 din care femei 4 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 3 4 2 3
12 din care femei 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 1 3 3 1 3
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
20.35 unități / 24 persoane unice / 26 înregistrări / 17 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 6
2 Postoronca Sveatoslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-09-1968 Director (șef) - F6002 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 1
3 Izbaş Olga
IBN
14-09-1966 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 1
4 Zaiţev Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-04-1963 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6034 1 titular 02-01-2020 LEEEP IE instituțional 2
5 Bîcova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1962 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
6 Lupu Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-12-1977 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 LEESER IE instituțional 2
7 Barcova Larisa 25-04-1962 Portar - H6184 1 titular 02-01-2020 SFC IE instituțional
8 Olesciuk Valentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1947 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 9
9 Anisimov Vladimir
IBN
Identificator
05-11-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
10 Boşneaga Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-04-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 4
11 Cealbas Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
09-10-1952 Cercetător științific coordonator - E6017 0.6 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
12 Suslov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1946 Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 4
13 Vasileva Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1987 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 3
14 Vasileva Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1987 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 3
15 Kirillova Tatiana
IBN
Identificator
10-12-1965 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
16 Moraru Larisa
IBN
IdentificatorIdentificator
01-12-1966 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
17 Chiorsac Ludmila 06-08-1962 - 1 titular 02-01-2020 SFC IE instituțional
18 Şit Mikhail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1946 Doctor conf.cerc.
- 0.5 cumul intern 02-01-2020 SAC IE instituțional 1
19 Sînchetru Veronica Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 SAC IE instituțional
20 Sînchetru Veronica - 0.5 cumul intern 02-01-2020 SAC IE instituțional
1 - 20 of 26