Institutul de Energetică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 4 7 7 12 11 6 8
2 din care femei 13 2 1 8 1 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 39 4 6 7 11 10 5 8
4 din care femei 13 2 1 8 1 4 1
5 Cumulanzi externi 5 1 1 3 2 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 32 4 7 6 5 9 2 7
8 din care femei 8 2 1 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 12 1 2 4 5 2 4
12 din care femei 3 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 1 3 3 1 3
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
40.35 unități / 42 persoane unice / 49 înregistrări / 18 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

6
2 Comendant Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-03-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
3 Şit Mikhail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1946 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
4 Juravliov Anatoli
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-05-1949
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
5 Uzun Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-03-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

6 Golub Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

2
7 Galburâ Victor
IBN
Identificator
19-05-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LEEEP IE 20.80009.7007.18

8 Soloviov Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-12-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 21-05-2020 31-10-2023 LEESER IE 20.80009.7007.18

1
9 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 6
10 Postoronca Sveatoslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-09-1968 Director (șef) - F6002 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 1
11 Izbaş Olga
IBN
14-09-1966 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 1
12 Zaiţev Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-04-1963 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6034 1 titular 02-01-2020 LEEEP IE instituțional 2
13 Bîcova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1962 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
14 Lupu Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-12-1977 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 LEESER IE instituțional 2
15 Barcova Larisa 25-04-1962 Portar - H6184 1 titular 02-01-2020 SFC IE instituțional
16 Olesciuk Valentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1947 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 9
17 Anisimov Vladimir
IBN
Identificator
05-11-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
18 Boşneaga Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-04-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 4
19 Cealbas Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
09-10-1952 Cercetător științific coordonator - E6017 0.6 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
20 Suslov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-10-1946 Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional 4
1 - 20 of 49