Universitatea Tehnică a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 71 3 7 10 4 4 4 2
2 din care femei 35 1 6 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 70 3 7 9 4 4 4 2
4 din care femei 34 1 5 3 3
5 Cumulanzi externi 3 2 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 13 1 1 4 1 4 1 2
8 din care femei 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 13 2 2 5 1 1 1
12 din care femei 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 1 1
16 din care femei 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 2
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 2 2 1
24 din care femei
44.5 unități / 71 persoane unice / 73 înregistrări / 10 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cujba Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-04-1972 Doctor Director - E6004 1 titular 04-01-2021 DCȘ UTM instituțional 3
2 Iovu Victoria 00-00-1965 Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 04-01-2021 DCȘ UTM instituțional
3 Gîrlea Elena 07-03-1977 Șef secție - E6010 1 titular 04-01-2021 DCȘ UTM instituțional
4 Bostan Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-07-1949 Doctor Habilitat Șef subdiviziune de cercetare - E6009 1 titular 04-01-2021 CETPP ”Precesia” UTM instituțional 1
5 Ţiuleanu Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1947 Doctor Habilitat Șef subdiviziune de cercetare - E6009 0.5 titular 04-01-2021 CIMAN UTM instituțional 2
6 Balanuţă Anatol
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-12-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 04-01-2021 COTAPN UTM instituțional 2
7 Secrieru Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-02-1952 Doctor Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 04-01-2021 CNTS UTM instituțional 2
8 Munteanu Viorel
IBN
Identificator
23-02-1984 Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 CNTS UTM instituțional 3
9 Chistol Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-04-1961 Doctor conf.univ.
Șef laborator - E6011 1 titular 04-01-2021 LCDLMN UTM instituțional 3
10 Secrieru Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
11-09-1975 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LMO UTM instituțional 2
11 Zalamai Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-09-1978 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2022 CNSTM UTM instituțional 8
12 Kurteva Maria
IBN
Inginer principal - H6031 0.5 cumul intern 03-01-2022 COTAPN UTM instituțional
13 Marcu Oxana
IBN
00-00-1995 Inginer principal - H6031 0.5 cumul intern 03-01-2022 COTAPN UTM instituțional
14 Slobodeaniuc Stanislav
IBN
Identificator
00-00-1996 Inginer superior - H6047 0.5 cumul intern 03-01-2022 CESCER UTM instituțional 2
15 Gherman Olga 08-06-1988 Inginer superior - H6047 0.5 cumul intern 04-01-2021 CESCER UTM instituțional
16 Pojoga Iulia 29-08-1962 Inginer principal - H6031 1 titular 03-01-2022 CESCER UTM instituțional
17 Țurcan Elena
IBN
00-00-1974 Inginer principal - H6031 0.5 cumul intern 04-01-2021 CU ”Energy Plus” UTM instituțional
18 Semenţul Ana 00-00-1978 Inginer principal - H6031 0.5 cumul intern 03-01-2022 DDTT UTM instituțional
19 Caterenciuc Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1972 Doctor conf.univ.
Inginer principal - H6031 0.5 cumul intern 03-01-2022 DDTT UTM instituțional 1
20 Chihai Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-01-1984 Inginer principal - H6031 0.5 cumul intern 04-01-2021 DEM UTM instituțional
1 - 20 of 73