Universitatea Tehnică a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 304 21 54 56 20 35 17 16
2 din care femei 127 9 20 31 12 5 7 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 260 17 46 51 17 31 14 14
4 din care femei 109 8 18 29 10 5 6 1
5 Cumulanzi externi 65 5 12 10 5 11 6 5
6 din care femei 26 1 3 5 4 1 2
7 inclusiv cercetători 246 19 48 50 17 35 14 16
8 din care femei 94 9 19 26 9 5 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 19 4 4 11 5 6
10 din care femei 5 2 2 1 2
11 doctor în ştiinţe 117 5 31 33 13 17 9 6
12 din care femei 45 2 11 15 7 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 1 1 2 2 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 67 9 26 12 10 7 2
16 din care femei 29 5 11 7 2 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 12 1 11 3 7
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 50 15 11 7 1
22 din care femei 20 7 3 5
23 Conducători de doctorat 16 1 3 11 5 5
24 din care femei 2 2 1
168.25 unități / 304 persoane unice / 360 înregistrări / 15 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dulgheru Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-03-1956 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

2
2 Bostan Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-07-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

1
3 Sturza Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-01-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
4
33
4 Rudic Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1947 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

3
5 Ghendov-Moşanu Aliona
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
5
23
6 Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-03-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
1
10
7 Deseatnicova Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
03-01-1951 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

7
8 Popescu Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-01-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
1
8
9 Baerle Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-11-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

5
10 Zgardan Dan
IBN
IdentificatorIdentificator
17-06-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

2
11 Balanuţă Anatol
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-12-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
1
2
12 Gurev Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-08-1967 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
2
9
13 Reşitca Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-07-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

7
14 Suhodol (Motruc) Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1971 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

8
15 Macari Artur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-03-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

6
16 Boeştean Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-07-1969 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
1
5
17 Bantea-Zagoreanu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
16-10-1970 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 30-09-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

6
18 Bulgaru Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
10-03-1982 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
3
13
19 Netreba Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-12-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09
2
8
20 Subotin Iurie
IBN
Identificator
08-10-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5107.09

4
1 - 20 of 360