Institutul Național de Cercetări Economice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 60 1 14 13 6 6 4 3
2 din care femei 39 1 10 10 6 3 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 49 1 14 12 4 6 3 3
4 din care femei 34 1 10 10 4 3 3 1
5 Cumulanzi externi 13 2 2 1
6 din care femei 7 1 2 1
7 inclusiv cercetători 57 1 14 11 5 6 4 3
8 din care femei 37 1 10 9 5 3 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 2 2 2 1 1
10 din care femei 3 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 26 1 7 8 3 2 1 2
12 din care femei 21 1 7 6 3 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 5 1 2 2
14 din care femei 8 1 5 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 3 1 1
16 din care femei 5 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 2 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 9 4 2 1 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
46.75 unități / 60 persoane unice / 75 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Stratan Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-06-1976 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
1
6
2 Bajura Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
3 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
4 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
5 Romanciuc Andrei
IBN
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

6 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
6
7 Ceban Alexandru
IBN
Identificator
21-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.16
3
4
8 Turetchi Viorel
IBN
Identificator
05-05-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
9 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
10 Ceban Alexandru
IBN
Identificator
21-08-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 09-09-2021 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.16
3
4
11 Baltag Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
12 Gandacova Svetlana
IBN
20-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
13 Filip Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

2
14 Bulatovici Cristina
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

15 Bîcu Alexandra
IBN
00-00-2000 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

16 Lesnic Cristian
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

17 Polcyn Jan
IBN
00-00-1965 Cercetător științific coordonator - E6017 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16

1
18 Gagauz Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-08-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
6
19 Buciuceanu-Vrabie Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
4
20 Chistruga-Sinchevici Inga
IBN
Identificator
13-06-1992 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
1
2
1 - 20 of 75