Institutul Național de Cercetări Economice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 21 3 8 5 4 4
2 din care femei 15 1 7 4 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 20 2 8 5 4 4
4 din care femei 15 1 7 4 2 1
5 Cumulanzi externi 2 1
6 din care femei 1
7 inclusiv cercetători 8 2 5
8 din care femei 7 1 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 6 5 1
12 din care femei 6 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 5 1
14 din care femei 6 5 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
22.5 unități / 21 persoane unice / 24 înregistrări / 14 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Timuş Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1973 Doctor conf.cerc.
Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 titular 03-01-2020 A INCE instituțional 9
2 Popa Nicolae
IBN
Identificator
24-02-1984 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 03-01-2020 A INCE instituțional 2
3 Perciun Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1973 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCFM INCE instituțional 8
4 Vinogradova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-03-1979 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCA INCE instituțional 2
5 Buciuceanu-Vrabie Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1978 Doctor conf.cerc.
Muncitor necalificat - H6185 1 titular 03-01-2020 CCD INCE instituțional 4
6 Colesnicova Tatiana
IBN
Identificator
19-11-1974 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCSNT INCE instituțional 3
7 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SEADR INCE instituțional 6
8 Fală Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1983 Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SAP INCE instituțional 2
9 Bordian Elena
IBN
Identificator
16-10-1968 Șef serviciu - E6027 1 titular 03-01-2020 BRTȘ INCE instituțional 1
10 Zasmenco Tamara
IBN
Identificator
14-10-1965 Șef serviciu - E6027 1 titular 03-01-2020 SM INCE instituțional 1
11 Tureţchi Tatiana
IBN
30-12-1975 Contabil-șef - H6026 1 titular 03-01-2020 SDG INCE instituțional 1
12 Tureţchi Tatiana
IBN
30-12-1975 Contabil-șef - H6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 SDG INCE instituțional 1
13 Savcenco Silvia
IBN
Identificator
05-01-1973 Specialist principal - H6040 1 titular 03-01-2020 SDG INCE instituțional 2
14 Bivol Leonid 02-08-1956 Inginer - H6064 1 titular 03-01-2020 SDG INCE instituțional
15 Litvinenco Alexandru 08-06-1988 Inginer-programator - H6038 0.5 cumul 03-01-2020 SDG INCE instituțional
16 Dologan Petru 14-02-1961 Electrician - H6158 1 titular 03-01-2020 SDG INCE instituțional
17 Dologan Petru 14-02-1961 Electrician - H6158 1 titular 03-01-2020 SDG INCE instituțional
18 Vereteno Anatol 04-12-1958 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 SDG INCE instituțional
19 Porada Galina 08-08-1950 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 SDG INCE instituțional
20 Eni Maia 07-05-1965 Paznic - H6184 1 titular 04-01-2021 SDG INCE instituțional
1 - 20 of 24