Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 61 2 2 4 12 17 13 3
2 din care femei 26 1 2 8 7 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 51 1 1 3 8 16 12 2
4 din care femei 23 1 1 6 7 9
5 Cumulanzi externi 16 2 1 3 4 3 1 1
6 din care femei 3 1 2
7 inclusiv cercetători 9 1 2 3 2 1
8 din care femei 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 2 2 1 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
44.5 unități / 61 persoane unice / 69 înregistrări / 27 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ghimpu Lidia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-07-1961 Doctor conf.cerc.
Director - E6004 1 titular 02-01-2020 A IIEN instituțional 3
2 Cojocaru Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-07-1964 Doctor Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 02-01-2020 A IIEN instituțional 1
3 Bujor Lilia 27-05-1951 Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 A IIEN instituțional
4 Colos Natalia 09-08-1961 Contabil-șef - H6026 1 titular 02-01-2020 SFC IIEN instituțional
5 Şveţova Ana
IBN
Inginer-șef - H6020 1 titular 01-01-2021 SI IIEN instituțional
6 Crîlova Elena 20-10-1961 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.5 titular 02-01-2020 SI IIEN instituțional
7 Liva Olga 21-07-1957 Inginer tehnolog cat.III - H6064 0.25 titular 01-01-2022 SI IIEN instituțional
8 Coromîslicenco Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1970 Tehnician tehnolog cat.I - H6119 1 titular 02-01-2020 SI IIEN instituțional 2
9 Trifaila Denis 19-09-1982 Inginer coordonator - H6064 0.25 cumul 02-01-2020 SI IIEN instituțional
10 Mîrzac Iulia 00-00-1967 Inginer - H6064 0.25 titular 02-01-2020 SI IIEN instituțional
11 Andrieş Adelaida 00-00-1954 Inginer cat.I - H6064 0.5 cumul intern 02-01-2020 SI IIEN instituțional
12 Slobodeniuc Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1957 Inginer coordonator - H6064 1 titular 01-01-2022 SI IIEN instituțional
13 Scutelnic Elena
IBN
04-03-1954 Inginer coordonator - H6064 0.5 titular 02-01-2020 SI IIEN instituțional
14 Basaia Galina 01-01-1960 Inginer coordonator - H6064 0.5 titular 01-01-2022 SI IIEN instituțional
15 Zavrajnîi Serghei
IBN
Identificator
22-02-1953 Inginer coordonator - H6064 0.5 titular 02-01-2020 SI IIEN instituțional
16 Fedorişin Teodor
IBN
IdentificatorIdentificator
28-05-1992 Inginer coordonator - H6064 0.5 cumul 02-01-2020 SI IIEN instituțional
17 Galus Rihard
IBN
Identificator
00-00-1992 Inginer coordonator - H6064 0.5 cumul 02-01-2020 SI IIEN instituțional
18 Peatîghina Tamara 17-05-1951 Inginer coordonator - H6064 0.5 cumul intern 01-01-2021 SI IIEN instituțional
19 Micu Alexandru
IBN
Identificator
16-02-1963 Inginer - H6064 0.25 cumul 01-01-2021 SI IIEN instituțional
20 Feodorov Vladimir
IBN
20-02-1952 Inginer - H6064 0.25 cumul intern 01-01-2021 SI IIEN instituțional
1 - 20 of 69