Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 58 3 15 17 10 11 9 3
2 din care femei 20 1 6 7 3 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 36 3 5 10 8 8 6 2
4 din care femei 15 1 3 5 3 1 2
5 Cumulanzi externi 24 10 7 4 3 3 1
6 din care femei 5 3 2
7 inclusiv cercetători 55 3 15 17 8 10 7 3
8 din care femei 19 1 6 7 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 9 2 3 4 2 1
10 din care femei 2 2
11 doctor în ştiinţe 38 1 8 16 7 6 6 1
12 din care femei 9 2 6 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 11 3 4 4 3 1
14 din care femei 4 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 24 5 8 6 5 3 1
16 din care femei 7 3 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 6 1 1 4 1 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 2 1 1 1 1
22 din care femei 3 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
26.5 unități / 58 persoane unice / 59 înregistrări / 8 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Mocanu Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
31-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

2
2 Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
01-03-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13
1
6
3 Malcoci Ludmila
IBN
Identificator
19-04-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
4 Mocanu Angela
IBN
Identificator
04-11-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
5 Gaşper Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
26-04-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-01-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

2
6 Dumbrăveanu Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1954 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

4
7 Negură Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-05-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-10-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

3
8 Rustanovici Ludmila
IBN
06-07-1957 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-08-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
9 Filipov Ina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

3
10 Staver Angela
IBN
15-04-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

11 Potoroacă Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
01-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

4
12 Ciocan Ludmila 00-00-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

13 Dimineț Eugeniu
IBN
14-02-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
14 Frunză Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
24-07-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-08-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

3
15 Smochină Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
12-12-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

6
16 Juc Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
01-02-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

6
17 Cuşnir Valerii
IBN
Identificator
13-06-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

7
18 Balmuş Victor
IBN
Identificator
03-10-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

19 Berliba Viorel
IBN
02-11-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

20 Costachi Gheorghe
IBN
Identificator
03-05-1941 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

7
1 - 20 of 59